PSICO ALS ESPAIS I AL TERRAT

Els Molls i els Pagells fan psico als espais de psico i al terrat.

En les sessions dels espais de psico es treballen les habilitats motrius bàsiques (saltar, grimpar, reptar, gatejar, fer equilibris…) pot anar des del joc sensòrio motriu fins al joc purament simbòlic. És important que els molls i els pagells es moguin, s’expressin i siguin creatius amb el seu cos.

En les sessions del terrat es fan curses, relleus, salts d’alçada i de llargada i els jocs en general, respectant les seves normes, començant a prendre consciència de les fortaleses i de les limitacions, i acceptant i respectant les diferències dels altres molls i de les altres pagells.

No us perdeu el Drive. Teniu una sorpresa!!