PROJECTE: EL FUTBOL

Seguim amb les exposicions i ja hem fet la quarta.

Aquesta vegada les preguntes van ser:

Quins són els equips de futbol més rellevants del món?

Quins són els escuts dels equips més importants del món?

Quines copes poden guanyar els jugadors i les jugadores?

Famílies al Drive teniu tot el reportatge!