AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ

Famílies de Molls i Pagells,

A Tramuntana ja hem començat a fer els Ambients de lliure circulació dues tardes a la setmana. Els nens i les nenes han pogut circular per: el Racó de l’Aventura, Terra, Terrat, Minimons, Atelier i les aules.

Els ambients afavoreixen en els infants l’aprenentatge i el coneixement a través del joc. Els diferents espais que els oferim potencien en ells la curiositat, l’espontaneïtat, l’observació, la comunicació i la relació amb els iguals tot fent joc cooperatiu i d’equip.

En els ambients observen, imaginen, creen, construeixen, destrueixen, experimenten, inventen i els permet expressar els seus sentiments i emocions.

Ha estat molt emocionant!!!