NADAL 2021

COOPERAR PER APRENDRE, APRENDRE A COOPERAR

El treball cooperatiu respon a una concepció de l’educació oberta, flexible i participativa. L’aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d’ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.

A parvulari fem l’aprenentatge cooperatiu formant parelles fixes al llarg del trimestre entre els nens i nenes de la classe per tal d’ajudar-nos entre nosaltres.

Amb les parelles cooperatives potenciem, entre d’altres coses, l’espera i el respecte, però sobretot la importància d’ajudar-nos els uns als altres per obtenir millors resultats. Per exemple, a l’hora de fer un dibuix, posar-nos la bata, baixar les escales, fer un trencaclosques, fer seriacions…

L’aprenentatge cooperatiu beneficia tots els alumnes i promou la inclusió i la integració d’aquells que necessiten més atenció, perquè fomenta l’autonomia, l’autoestima i la confiança en si mateix, afavoreix un ambient de treball basat en la cooperació i l’ajuda mútua i atén amb eficàcia determinades situacions a l’aula.

​​És una manera d’educar en valors com la solidaritat, la cooperació, la convivència, el diàleg i el respecte a la diferència. 

AL DRIVE, DINS DE LA CARPETA DE NADAL, TROBAREU MÉS INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS I FOTOGRAFIES DE LES DIFERENTS PARELLES COOPERATIVES.